На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Генетичні захворювання

Дефіцит фактора ХІ
     Дефіцит фактора ХІ (factor XI deficiency)аутосомно-рецесивне захворювання, що спричиняє порушення згортальної здатності крові (гемофілію С) із виникненням відповідних клінічних симптомів підвищеної кровоточивості.

      Фактор XI абоплазменний попередник тромбопластину (фактор Розенталя)  - це проферментна форма фактора ХІа, одного з ферментів, який бере участь у процесі згортанні крові. Як і багато інших чинників згортання, він належить до серинових протеаз.  У людей, фактор XI кодується геном F11.
 
      Фізіологія
    
   Фактор XI (FXI)виробляється в печінці і циркулює як гомо-димер в неактивній формі. Період піврозпаду фактора ХІ складає  приблизно 52 години. Цей фактор активується до фактора ХІа за допомогою фактора ХІІа, тромбіну і є також автокаталітичною. Фактор ХІ є також учасником «контактного шляху» внаслідок активації за допомогою фактора ХІІа (який включає високомолекулярний кініноген, прекалікреїн, фактор ХІІ, фактор ХІ та фактор ІХ).
 
    Фактор XIa активує фактор IX, вибірковим утворенням  пептидних зв’язків Arg-Ala (аргінін-аланін) і  Arg-Val (аргінін-валін). Фактор IXa, у свою чергу, активує фактор X.

   Інгібіторами фактора ХІ є білок Z-залежний протезний інгібітор із класу серпінів, який діє незалежно від протеїну Z (його дія на фактор Х, однак, є насправді залежна від Z-протеїну, незважаючи на його назву).
 
     Структура білка і молекулярна біологія

    Хоча білок, який кодує фактор ХІ синтезуються у вигляді одного поліпептидного ланцюга, фактор XI циркулює як гомодимер. Кожен ланцюжок має відносну молекулярну масу близько 80000. Нормальна концентрація в плазмі фактора XI є 5 мкг/мл, що відповідає концентрації в плазмі (з фактора XI димерів) близько 30 нМ. Ген FXI довжиною 23kb має 15 екзонів, і знаходиться на хромосомі 4q32-35.
 
     Роль у виникненні захворювань

    Дефіцит фактора XI спричиняє виникнення рідкісного захворювання Гемофілії С. Це захворювання особливо поширене серед євреїв ашкеназі. Згідно зі статистичними даними, ним уражено приблизно 8% цього населення обох статей. У інших національностей захворювання зустрічається у 1 % населення. Це аутосомно-рецесивне захворювання. Воно спричиняє спонтанне виникнення кровотеч і будь-яке хірургічне втручання може викликати надмірну втрату крові, тому рекомендується уникати небезпечних ситуацій, які можуть спричинити кровотечі.

    Низький рівень фактора XI також призводить до виникнення й багатьох інших захворювань, у т.ч. синдрому Нунана.
 
     Високий рівень фактора XI може стати однією з причин виникнення тромбозу, хоча на сьогодні вчені ще не визначили конкретних причин зміни рівня фактора ХІ і того на скільки серйозно він впливає на процеси згортання крові.
 
     Гемофілія С

  Гемофілія С є легкою формою гемофілії, на яку хворіють особи обох статей. Проте, переважно це захворювання зустрічається серед євреїв ашкеназі. Це четверте найбільш поширене порушення механізму згортання крові після хвороби фон Віллебранда та гемофілії А і В. У США гемофілія С виникє в 1 особи на 100000 дорослого населення (тобто нею уражено 10% населення Сполучених Штатів з тих, які хворіють на гемофілію). Тобто, у цій державі це захворювання поширене приблизно настільки, наскільки гемофілія А.

   Розлад викликаний дефіцитом фактору згортання крові і відрізняється від гемофілії А і В, тим що не  призводить до кровотечі в суглоби. Крім того, гемофілія С успадковується по аутосомно-рецесивному типу, адже ген фактора XI знаходиться на 4 хромосомі (поруч з геном прекаллікреіну). Але є ще одна особливість хвороби, вона не повністю рецесивна, так, гетерозиготних осіб процес згортання крові теж дещо порушений, тобто підвищена ймовірність виникнення спонтанної кровотечі. Відомо багато мутацій, які впливають на процес протікання захворювання і тому частота і ризик виникнення кровотечі не завжди залежить від ступеня недостатності фактора ХІ.
 
       Зазвичай лікування хвороби не проводиться, за винятком випадків, коли проводяться операції, саме під час яких у осіб, які не здогадувалися про хворобу її виявляють. У таких випадках використовується свіжезаморожена плазма або рекомбінантний фактор ХІ (але ці методи застосовуються лише тоді, коли це життєво необхідно). Гемофілія С була вперше виявлена у молодого єврея ашкеназі, який проживав в Америці у 1950-х роках.

     Симптоми

     Симптоми гемофілії С майже аналогічні тим, які виникають при інших формах гемофілії, зокрема:

• Тривала кровотеча з ран (збільшення часу кровотечі).
• Часті або важкі носові кровотечі.
• Сліди крові в сечі.
• Важкі менструальні кровотечі у жінок.

<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Словничок термінів

УсіАБВГҐДЕЄЖЗІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ