На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Загальні дані

Генетика – наука про закономірності спадковості і мінливості. Спадковістю називають властивість організмів повторювати в ряді поколінь подібні ознаки. Завдяки спадковості батьки і потомки мають подібні ознаки в зовнішності , будові тіла , обмін речовин.   Внаслідок цього кожний вид відтворює себе із покоління в покоління.
       Мінливість – це явище певною мірою протилежне спадковості , і виявляється в тому , що у будь якому поколінні окремі особини чимось відрізняються і одна від одної і від своїх батьків. Відбувається це тому , що властивості і ознаки кожного організму – це результат взаємодії двох  причин: спадкової інформації  і конкретних умов зовнішнього середовища , які можуть впливати як на зміну спадкових задатків , так і на ріст , вагу , колір шкіри.
      Генетика як наука виникла внаслідок практичних потреб.  При розведенні домашніх тварин і культурних рослин здавна використовувалася схрещування організмів, які належать до різних видів, порід, сортів і відрізняються один від одного якими-небудь ознаками. Порівнюючи гібриди з вихідними формами, практики давно помітили деякі особливості успадкування ознак.На генетичних закономірностях ґрунтується селекція, тобто створення нових і покращення існуючих порід домашніх тварин, сортів культурних рослин, а також мікроорганізмів , які  використовуються у фармацевтичній промисловості, медицині і народному господарстві. Велике значення має генетика для медицини і ветеринарії, оскільки багато хвороб людини і тварин спадкові і для лікування їх або запобігання потрібні генетичні дослідження.
      Основні закономірності успадкування властивостей і ознак були відкриті  Г. Менделем (1822—1884). Однак ці дослідження не були зразу належно оцінені і залишалися мало відомими до 1900 р., коли водночас три дослідники (Г. де Фріз у Голландії, Т. Корренс у Німеччині і Е. Чер-мак в Австрії) незалежно один від одного вдруге відкрили закони спадковості, сформульовані Менделем.
       Кожна ознака організму визначається одним або кількома генами. Кожний ген може існувати в кількох формах (станах), які називають аллелями. Алелі гена розташовані у гомологічних (схожих, ідентичних) хромосомах в одних і тих самих місцях (локусах). Гени можуть бути в домінантному (вплив на ознаку переважає) чи рецесивному (проявляється на ознаці при відсутності домінантного) станах (формах). Якщо в організмі ідентичні гени є домінантному чи рецесивному станах, то такий організм буде називатися гомозиготою. В залежності від стану гена який є в гомозиготному організмі (домінантний чи рецесивний) гомозиготи поділяють на домінантні гомозиготи і рецесивні гомозиготи. Як що ж в організмі є і в домінантному стані ген за даною ознакою і в рецесивному , то такий організм називається гетерозиготою.
      Сукупність  спадкових  факторів організму (генів) називається генотипом. Сукупність всіх ознак і властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу і зовнішнього середовища, називаєть­ся фенотипом. Тобто фенотип – це відображення генотипу в поєднанні з навколишнім середовищем. Межі в яких навколишнє середовище впливає на прояв генотипу називається нормою реакції.

Нове в хворобах

Нове в словничку


Словничок термінів

УсіАБВГҐДЕЄЖЗІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ

Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми