На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

     Передімплантаційна генетична діагностика (ПГД) дозволяє провести генетичне тестування ембріона ще до перенесення його в порожнину матки і, відповідно, ще до настання вагітності.
>>>
    Персоналізована медицина - це певна модель організації медичної допомоги людям, яка базується на виборі діагностичних, лікувальних та профілактичних засобів, які були б оптимальними у вибраної особи з огляду на його/її генетичні, фізіологічні, біохімічні чи інші особливості. Головна мета - оптимізувати та персоналізувати профілактику та лікування, уникнути небажаних побічних ефектів через виявлення індивідуальних особливостей організму.
>>>
      Плоїдність — характеристика клітини або багатоклітинного організму відносно складу хромосом, що містяться в ядрі клітини (для еукаріотів). Звичайно термін використовується тільки для клітин еукаріотів, тому що бактерії та археї завжди гаплоїдні згідно визначенню.
>>>

     Полікістозна хвороба нирок (ПХН або СПН, також відомий як синдром полікістозних нирок) є кістозне генетичне захворювання нирок.

>>>
     Постсинаптична щільність (ПСЩ) - це фізична властивість (певною мірою спеціалізація) цитоскелету, що виявляється у деяких синапсах клітин мозку. Вперше ПСЩ було ідентифіковано за допомогою електронної мікроскопії у вигляді електронно-щільної ділянки поблизу мембрани постсинаптичного нейрону.
>>>
     Синдром Прадера-Віллі (СПВ)  - (англ. Prader-Willi syndrome) є рідкісним генетичним захворюванням при якому відсутні сім генів (або принаймні деякі з них не є активними) у 15 хромосомі (q 11-13) т.з. часткова делеція хромосоми 15 у батьківській хромосомі.
>>>
    Прекалікреїн (ПК), також відомий як фактор Флетчера - це білок з групи серинових протеаз, що знаходяться в комплексі з високомолекулярним кініногеном (ВМК). ПК є попередником плазмового калікреїну, який є сериновою протеазою, що каталізує утворення кінінів. ПК розщеплюється, утворюючи при цьому калікреїн шляхом взаємодії з активним XII фактором (фактор Хагемана).
>>>
1 
2 

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми