На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

     Експресія генів  - це процес під час якого інформація, яка міститься в гені використовується для синтезу функціонального генетичного продукту. Як правило, цим генетичним продуктом є білки або РНК.
>>>
     Синдром Енгельмана (Ангельмана) (СЕ) - (англ. Angelman syndrom) це нейро-генетичне захворювання, що характеризується затримкою фізичного та інтелектуального розвитку, порушеннями сну, судомами, різкими посмикувальними рухами (особливо рукоплесканням), частими сміхом чи посмішками і, зазвичай, щасливим виглядом і поведінкою.
>>>
      Епістаз - взаємодія генів, при якій активність одного гена знаходиться під впливом варіацій інших генів.
>>>
  Відкриття АВО-системи груп крові належить К. Ландштейнеру (1901). У межах цієї системи розрізняють 4 фенотипи: А, В, АВ і 0, кожний з яких відрізняється за будовою антигенів на поверхні еритроцитів і антитіл плазми крові.

  Вивченням характеру успадкування різних груп крові АВО-системи встановлено, що вони визначаються різним поєднанням трьох апелей однієї алеломорфної групи генів, які позначаються як ІАІB  та І0 і розташовані в дев'ятій парі хромосом.     

>>>
     Еукаріоти або Ядерні - це домен (над царство) одно- та багатоклітинних живих організмів, клітини яких містять ядра.
>>>

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми