На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

Фенотип
     Фенотип - сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку. Фенотип формується на основі генотипу, опосередкованого низкою зовнішніх факторів. У диплоїдних організмів у фенотипі проявляються домінантні гени.

     Фенотип - сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак організму, набутих у результаті онтогенезу (індивідуальний розвиток). Всі клінічно визначувані ознаки індивіда: зріст, вага тіла, колір очей, форма волосся, група крові, тощо - є фенотипними.

     Незважаючи на строге визначення, концепція фенотипу має деякі невизначеності. По-перше, більшість молекул і структур, які кодуються генетичним матеріалом, не помітні в зовнішньому вигляді організму, хоча є частиною фенотипу. Наприклад, це стосується груп крові людини. Тому розширене визначення фенотипу повинно включати характеристики, які можуть бути виявлені технічними, медичними або діагностичними процедурами. Подальше, більш радикальне розширення може включати набуту поведінку або навіть вплив організму на навколишнє середовище і інші організми.
 
 
      Фенотип можна визначити як «виніс» генетичної інформації назустріч факторам навколишнього середовища. У першому наближенні можна говорити про дві характеристики фенотипу:
а) число напрямів виносу характеризує число факторів середовища, до яких чутливий фенотип, - мірність фенотипу;
б) «дальність» виносу характеризує ступінь чутливості фенотипу до даного фактору середовища. У сукупності ці характеристики визначають багатство і розвиненість фенотипу. Чим більш багатовимірний фенотип і чим більш чутливий, чим далі фенотип від генотипу, тим він багатший. Якщо порівняти вірус, бактерію, аскариди, жабу і людини, то багатство фенотипу в цьому ряду зростає.
 
      Фактори, від яких залежить фенотипічна різноманітність, генетична програма (генотип), умови середовища і частота випадкових змін (мутації), узагальнені в наступній залежності:
 
                                                         генотип+зовнішнєсередовище + випадкові зміни = фенотип


<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми