На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

     Центральний нейрофіброматоз (інша назва нейрофіброматозу ІІ типу) – виникає в результаті мутації гену merlin (інша назва якого "schwannomin" або NР2), який розташований на хромосомі 22q12. Цей ген також відноситься до генів пухлинного супресора. На 2 тип нейрофіброматозу припадає лише 10% всіх випадків захворювання, тобто частота його виникнення значно менша, у порівнянні з NF1.
 
>>>
      Цитозин — одна з 5 основних азотистих основ, що використовується в зберіганні і транспортуванні генетичної інформації в межах клітини, як складова частина нуклеїнових кислот (ДНК і РНК). Це похідна піримідину, з гетероциклічним ароматичним кільцем і двома замісниками: аміногрупою в 4 положенні і кетогрупою в 2 положенні. Нуклеозид цитозину називається цитидином.
      
 
>>>

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми