На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

   Нітізінон (Nitisinone) - засіб для лікування спадкової тирозинемії 1 типу, конкурентний інгібітор 4-гідроксифеніл-піруват діоксигенази - ферменту попередника фумарилацетоацетатгідролази (FAH) на шляху катаболізму тирозину.
>>>
     Нуклеїнові кислоти — складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Природні нуклеїнові кислоти — ДНК і РНК — виконують у всіх живих організмах роль передачі і експресії генетичної інформації. Даний термін був введений Рихардом Альтманом. Вперше їх виявлено в ядрі клітини , звідки й походить назва цих сполук(від лат.нуклеус-ядро)Молекула нуклеотиду складаеться із залишків нітратної основи,п*ятивуглцевого моносахариду(пентози) і фосфатної кислоти. Залежно від виду пентози, що входить до складу нуклеотиду, їх поділяють на дезоксирибонуклеїнову (ДНК) та рубонуклеїнову(РНК) 
>>>
     Нуклеотиди - природні сполуки, з яких, як з цеглин, побудовані ланцюжки нуклеїнових кислот. Також нуклеотиди входять  до складу найважливіших коферментів (органічні сполуки небілкової природи - компонент деяких ферментів) та інших біологічно активних речовин, служать в клітинах переносниками енергії.
>>>

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми