На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі.

Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі

  Відомо , що хромосоми однієї гомологічної ( схожої ) пари подібні між собою , але це справедливо не для всіх пар хромосом. При порівнянні хромосомних наборів нестатевих клітин жіночої і чоловічої статі в одній парі хромосом виявлені відмінності , хоч у однієї із статей і ці хромосоми однакові. Їх називають Х (ікс) хромосомами. У другої статі одна така сама Х-хромосома , а друга відрізняється за своєю будовою. Вона названа Y-хромосомою. Цю пару прийнято називати статевими хромосомами , а всі пари хромосом ідентичні у чоловічої і жіночої особин – ауто сомами. Статеві ( Х і Y ) хромосоми відрізняються не лише за морфологією , а і за інформацію яка міститься у них.
   
Сполучення статевих хромосом між собою визначає стать організму. Клітини жіночого організму містять дві Х-хромосоми (ХХ). Чоловічі клітини містять одну Х і одну Y-хромосоми (ХY) .
 
Гаметою жіночого організму у людини є яйцеклітина. У процесі овогенезу ( утворення яйцеклітини ) яйцеклітина завжди містить Х-хромосому. Гаметою чоловічого організму є сперматозоїд , який утворюється в процесі сперматогенезу і може містити Х або Y-хромосому. Під час запліднення відбувається злиття жіночої яйцеклітини і чоловічого сперматозоїда. Відповідно Х-хромосома під час злиття об’єднується з іншою статевою хромосомою від сперматозоїда – або Х або Y. При злитті гамети ( яйцеклітина у жінок І сперматозоїд у чоловіків ) Х-хромосоми матері з гаметою з Х-хромосомою батька утворюється зигота (структура яка утворюється під час злиття гамет і дає початок новому організму) з двома Х-хромосомами (ХХ) , яка дає початок жіночому оргаізму. Якщо ж зливається гамета матері з Х-хромосомою з гаметою батька з Y-хромосомою , то утворюється зигота , яка містить одну Х і одну Y-хромосому (ХY) відповідно даючи початок чоловічому оранізму.

  
 

Нове в хворобах

Нове в словничку


Словничок термінів

УсіАБВГҐДЕЄЖЗІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ

Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми