На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

     Генетичне тестування, генетичний тест або ДНК-тест - це сучасна методика, що використовує складні технічні засоби для дослідження власне молекули ДНК. Генетичний тест використовується переважно для діагностики генетичних захворювань, проте застосування може бути набагато ширшим. Існують методи, які також використовуються для виявлення продуктів генів - наприклад білків, ферментів тощо. Окремі методи дозволяють вивчати мікроструктуру хромосом.
>>>
     Генетичний код — набір правил розташування нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК), що надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.
>>>
     Геном людини - це геном біологічного виду Homo sapiens.
>>>
     Геномний імпринтинг є генетичним феноменом під час якого певні гени підлягають експресії у специфічний спосіб, а саме експресують лише гени, котрі перейшли від одного із батьків. Це успадкування відбувається незалежно від класичного успадкування за законами Менделя. Імпринтовані гени можуть експресуватися або в алелях успадкованих від матері (наприклад H19 or CDKN1C)  або ж від батька (e.g. IGF-2). Явище геномного імпринтингу було продемонстровано у комах, рослин та ссавців.
 
>>>
      Генотип - сукупність генів даного організму, яка, на відміну від понять геному і генофонду, характеризує особину, а не вид (також генотип відрізняється від генома, оскільки в поняття "геном" включають і некодуючі послідовності, що не входить у поняття "генотип"). Разом з чинниками зовнішнього середовища визначає фенотип організму.
>>>
     Гетерозиготними називають диплоїдні або поліплоїдні ядра, клітини або багатоклітинні організми, копії генів яких в гомологічних хромосомах представлені різними алелями.
>>>
     Гідроксиметилглутарова ацидурія -  це рідкісне спадкове захворювання, яке відноситься до органічних ацидемій, при якому організм не може правильно обробити амінокислоту лейцин. 
>>>
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми