На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

     Гіпермутація, соматична гіпермутація (або SHM ) – механізм в середині клітини, який є частиною адаптації імунної системи для боротьби проти нових чужорідних елементів (наприклад, мікроорганізми, віруси).
>>>
     Глобоїдно-клітинна лейкодистрофія - це рідкісне, дегенеративне захорювання, яке часто закінчується смертю хворого. 
>>>
      Гомозигота (від грец. - подібний, схожий, рівний; спарений, подвоєний) - диплоїдний організм або клітина, що несе ідентичні алелі в гомологічних хромосомах.
>>>
      Горизонтальний перенос генів - процес, в якому організм передає генетичний матеріал іншому організму, який не є його нащадком.
>>>
      Гуанін (Г , G ) – азотиста основа, амінопохідне пурину – 6-окси-2-амінопурин. Одна з чотирьох основних нуклеїнових кислот в складі ДНК і РНК. В складі ДНКутворює 3 водневі зв’язки зцитозином (комплементарний цитозину ). В перше виділений у 1844 з гуано. Пятдесять років після цього, Фішер визначив структуру гуаніну , і також запропонував схему, за якою сечова кислота може перетворюватися в гуанін.
 
 
>>>
 Ґуанін - див. статтю Гуанін.
>>>
     Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) — один із двох типів природних нуклеїнових кислот, який забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку і функціонування живих організмів. Основна роль ДНК в клітинах — довготривале зберігання інформації про структуру РНК і білків. 
>>>
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми