На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

     Постсинаптична щільність (ПСЩ) - це фізична властивість (певною мірою спеціалізація) цитоскелету, що виявляється у деяких синапсах клітин мозку. Вперше ПСЩ було ідентифіковано за допомогою електронної мікроскопії у вигляді електронно-щільної ділянки поблизу мембрани постсинаптичного нейрону.
>>>
     Синдром Прадера-Віллі (СПВ)  - (англ. Prader-Willi syndrome) є рідкісним генетичним захворюванням при якому відсутні сім генів (або принаймні деякі з них не є активними) у 15 хромосомі (q 11-13) т.з. часткова делеція хромосоми 15 у батьківській хромосомі.
>>>
    Прекалікреїн (ПК), також відомий як фактор Флетчера - це білок з групи серинових протеаз, що знаходяться в комплексі з високомолекулярним кініногеном (ВМК). ПК є попередником плазмового калікреїну, який є сериновою протеазою, що каталізує утворення кінінів. ПК розщеплюється, утворюючи при цьому калікреїн шляхом взаємодії з активним XII фактором (фактор Хагемана).
>>>
      Протономалія (1% чоловіків, 0,01% жінок) - характеризується мутованою формою довгохвильового (червоного) пігменту, пік чутливості якого є на більш короткій довжині хвилі, ніж у нормальній сітківці. Протономали  менш чутливі до червоного світла, ніж звичайні люди. 
>>>
     Протанопія (характерна для 1% чоловіків) - особи з цим відхиленням не мають колбочок сітківки, які чутливі до довгих хвиль світла, саме тому вони не можуть розрізняти кольори зелено-жовто-червоної частини спектру. Вони мають нейтральну точку (neutral point) на зеленій хвилі, яка становить близько 492 нм - тобто, вони не можуть відрізняти світло цієї довжини хвилі від білого. 
>>>
     Псоріатичний артрит (псоріатична артропатія, ПсА) – хронічне прогресуюче системне захворювання суглобів, асоційоване з псоріазом, із переважною локалізацією процесу в тканинах опорно-рухового апарату.
>>>
     Ретропозони — повторювані фрагменти ДНК, які вбудовуються в хромосоми після зворотньої транскрипції будь-якої молекули РНК. На відміну від ретротранспозону, вони ніколи не кодують зворотньої транскриптази. Таким чином, вони не є автономними елементами транспозиції. 
>>>
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми