На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

      Епістаз - взаємодія генів, при якій активність одного гена знаходиться під впливом варіацій інших генів.
>>>
  Відкриття АВО-системи груп крові належить К. Ландштейнеру (1901). У межах цієї системи розрізняють 4 фенотипи: А, В, АВ і 0, кожний з яких відрізняється за будовою антигенів на поверхні еритроцитів і антитіл плазми крові.

  Вивченням характеру успадкування різних груп крові АВО-системи встановлено, що вони визначаються різним поєднанням трьох апелей однієї алеломорфної групи генів, які позначаються як ІАІB  та І0 і розташовані в дев'ятій парі хромосом.     

>>>
     Еукаріоти або Ядерні - це домен (над царство) одно- та багатоклітинних живих організмів, клітини яких містять ядра.
>>>
     Синдром Жильбера є частою причиною спадкової гіпербілірубінемії (жовтяниці) і спостерігається  близько у 5% населення, хоча деякі гастроентерологи стверджують, що цифра наближається до 10%.
>>>
      Зигота (від грец. - спарений, подвоєний) - диплоїдна (що містить повний подвійний набір хромосом) клітина, що утворюється в результаті запліднення (злиття яйцеклітини і сперматозоїда).
>>>
     Інтрон — ділянка ДНК, яка є частиною гену, але, у протилежність екзонам, не містить інформації про послідовність амінокислот білку. 
>>>
     Ішемічна хвороба серця (ІХС)- патологічний стан, що характеризується абсолютним або відносним порушенням кровопостачання міокарду внаслідок враження коронарних артерій серця.
>>>
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми