На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

     Транскрипція – це процес утворення комплементарної копії РНК з послідовності фрагмента ДНКНуклеїнові кислоти РНК і ДНК використовують пари основ нуклеотидів для утворення комплементарних зв’язків з допомогою чого, під дією ферментів, ДНК може перетворитися в РНК (або ж процес може бути зворотнім). 
>>>
     Трансляція (у молекулярній біології і генетиці) – це  третій етап біосинтезу білка (частина загального процесу експресії генів). Під час трансляції, РНК (мРНК), яка утворилася під час транскрипції декодується рибосомою для отримання конкретної амінокислотної послідовності або поліпептиду, який пізніше набуває вторинної, третинної та, у деяких випадках, четвертинної структури, що визначають відповідні функції білків.  
>>>
      Тританомалія (однаково рідкісна для чоловіків і жінок, ймовірність захворювання 0,01% для обох статей): виникає внаслідок мутацій, які призводять до порушення сприйняття коротких (синіх) світлових хвиль, які зміщуються в бік зеленого спектру. 
>>>
      Тританопія (характерна для менш ніж 1% чоловіків і жінок) - у цих людей немає короткохвильових колбочок, саме тому, хворі особи не можуть розрізняти кольори синьо-жовтого спектру. 
>>>
     Урацил – це поширена, природна піримідинова основа. Вперше вона була виділена в 1900 році, шляхом гідролізу нуклеїнових кислот виділених із дріжджів, який також був знайдений у бичачому тимусі і селезінці, спермі оселедця і зародках пшениці. 
>>>
  Фенілкетонурія -  належить до спадковихпорушень обміну, які широко відомі і досить детально вивчені. Фенілпіровиноградна олігофренія була описана в 1934 році Феллінгом. Фенілаланін (ФА) належить до незамінних амінокислот. Він надходить із продуктами харчування і не використовується для синтезу білка, а в нормі розпадається за тирозиновим шляхом.
>>>
     Фенотип - сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку. Фенотип формується на основі генотипу, опосередкованого низкою зовнішніх факторів. У диплоїдних організмів у фенотипі проявляються домінантні гени.
>>>
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми