На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Фармакогенетичне тестування

     Фармакогенетичне тестування вивчає гени людини, з точки зору розуміння процесів дії різноманітних медичних препаратів на організм людини, тобто вивчається процес метаболізму (розщеплення, перетворення, виведення, детоксикації) ліків. Метою фармакогенетичного тестування є допомога при виборі медикаментозного лікування, для кожної окремої особи, яке б було для неї (нього) найефективнішим.

   Наприклад, тестування, що проводиться для пацієнтів, які мають хронічний мієлолейкоз (ХМЛ) може показати, для яких з цих хворих найкращим лікуванням буде вживання препарату іматинібу. Інший тест спрямований на дослідження ферменту печінки, який має назву цитохром Р450 (CYP450). Цей фермент допомагає розщеплювати деякі види лікарських препаратів, наприклад такі як варфарин, який використовується, для того щоб запобігти утворенню кров'яних згустків (тромбів).

   Порушення діяльності гена, який кодує CYP450 може вплинути на здатність організму перетворювати ці препарати. Приймаючи однакову дозу препарату, в осіб з менш активною формою ферменту рівень цього лікарського засобу в організмі буде підвищений, в той час як особи з більш активною формою ферменту можуть отримати занадто малу дозу препарату. Підвищений рівень варфарину, може призвести наприклад до внутрішньої кровотечі, в той час його як знижений рівень має наслідком формування тромбів незалежно від того чи приймає особа даний препарат в подальшому.

   Фармакогенетичне тестування може допомогти переконатися в тому, що особи вживають необхідну саме для них (відповідно до генетичних характеристик) кількість медичних препаратів, допомагає встановити підвищену схильність до виникнення ускладнень під час лікування хіміотерапевтичними препаратами тощо.

Нове в хворобах

Нове в словничку


Словничок термінів

УсіАБВГҐДЕЄЖЗІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ

Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми