На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

Тимін
     Тимін - (Т, Thy) – це одна з чотирьох азотистих основ, з яких складається нуклеїнова кислота ДНК. Як відомо, ці основи позначаються літерами G-C-А-Т або Г-Ц-А-Т (гуанін, цитозин, аденін і тимін) Тимін також відомий під назвою 5-метилурацил.

     Це піримідинова основа. Як видно з назви, тимін може бути отриманий шляхом метилювання урацилу по 5-му атому вуглецю. У РНК тимін, у більшості випадків замінюється урацилом. У ДНК, тимін (Т) комплементарно зв'язується з аденіном (А) через утворення двох водневих зв'язків, забезпечуючи таким чином структуру двох ниток нуклеїнових кислот.

     Зв’язуючись з дезоксирибозою тимін утворює нуклеозид дезокситимідину (синонім тимідину). Тимідин може бути фосфорильований з однією, двома або трьома залишками фосфорної кислоти, утворюючи,відповідно, TMФ, TДФ, або ТТФ (тимідин моно-, ди- або трифосфорної кислоти).

    Одна із поширених мутацій ДНК відбувається за участі двох  суміжних тимінів або цитозинів, які, за дії  ультрафіолетового опромінення, можуть утворювати димери тиміну, що, в свою чергу, призводить до утворення «поломок» у молекулі ДНК, які порушують процес нормального функціонування ДНК. Тимін також може приймати участь у процесі лікування раку, який здійснюється з допомогою 5-фторурацилу(5-ФУ). 5-ФУ може бути метаболічним гомологом тиміну (у синтезі ДНК) або урацилу (у синтезі РНК). Заміна цих речовин гомологом пригнічує синтез ДНК, а отже і процес активного поділу клітин. Тимінові основи з часом окислюються до гідантоїнів після смерті організму.

<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми