На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

Кодомінантність
      Кодомінантність, кодомінування (від лат. - пануючий), прояв у гетерозигот ознак, характерних для обох форм (алелей) гена. При кодомінуванні назвати один з алелей домінантним, а другий - рецесивним не можна, ці поняття втрачають сенс: обидві алелі в рівній мірі впливають на фенотип.

    Кодомінантність виявляється, наприклад, при вивченні білків сироватки крові - трансферину: у осіб, гетерозиготних по алелям, контролюючих біосинтез трансферину, у крові присутні одночасно обидві форми цього білка, кожен з яких існує окремо у відповідної гомозиготи.
 
     Такі ж закономірності успадкування спостерігаються і по ін. білкам, в тому числі майже по всіх ферментах. Ступінь активності кожного з алельних генів може бути різною. Продукти, синтезовані під контролем двох алелей одного гена, можуть незалежно впливати на прояв ознаки або взаємодіяти один з одним. Наявність кодомінантності дозволяє вивчати генетичну структуру популяцій без проведення схрещувань або вивчення родоводів, використовуючи сучасні біохімічні та імунологічні методи розділення білків. Кодомінантність по еритроцитарних антигенах полегшує визначення групи крові у людини і тварин.


<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми