На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

Алелі
     Алелі, або алельні гени (від грец. одне одного, взаємно) - різні форми одного й того ж гена, розташовані в однакових ділянках (локусах) гомологічних хромосом і визначають альтернативні варіанти розвитку однієї і тої ж ознаки.

     У диплоїдних організмах може бути дві однакові алелі одного гена, у цьому випадку організм називається гомозиготним, або дві різні, що призводить до гетерозиготності організму.
алелі, локус, хромосома
 
     Нормальні диплоїдні соматичні клітини містять дві алелі одного гена (по числу гомологічних хромосом), а гаплоїдні гамети - лише по одній алелі кожного гена. Для ознак, що підкоряються законам Менделя, можна розглядати домінантні і рецесивні алелі. Якщо генотип особини містить дві різні алелі (особа - гетерозигота), прояв ознаки залежить тільки від одного з них - домінантного.

    Рецесивний
алель  впливає на фенотип, тільки якщо перебуває в обох хромосомах (особа - гомозигота). У більш складних випадках спостерігаються інші види алельних взаємодій.


      Типи алельних взаємодій:

1. Повне домінування - взаємодія двох алелей одного гена, коли домінантний алель повністю виключає прояв дії другого алеля. У фенотипі присутня тільки ознака, що задається домінантною алелею.

2. Неповне домінування - домінантний алель у гетерозиготномі стані не повністю пригнічує дію рецесивного алеля. Гетерозиготи мають проміжний характер ознаки.

3. Наддомінування - більш сильний прояв ознаки у гетерозиготної особи, ніж у будь-якої гомозиготної.

4. Кодомінування - прояв у гібридів нової ознаки, обумовленої взаємодією двох різних алелей одного гена. Фенотип гетерозигот не є чимось проміжним між фенотипами різних гомозигот.
 

<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми