На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

Локус
     Локус є місцем специфічного розташування гену або послідовності ДНК в хромосомі. Варіант послідовності ДНК у певному заданому локусі називається алелю (в однині алель). Послідовність локусів у заданому геномі називається генетичною мапою (генетичною картою). Генетичне мапування (картування) - це процес визначення локуса для визначеної біологічної ознаки.

     Диплоїдні та поліплоїдні клітини, хромосоми яких мають такі ж алелі у заданих локусах називаються гомозиготними по відношенню до цього гену, тоді як ті, які мають різні алелі цього гену в цьому локусі називаються гетерозиготними по відношенню до цього гену.

     За номенклатурою хромосомний локус має записуватися таким чином, наприклад "6p21.3", де:
6          вказує на номер хромосоми
р          вказує на знаходження у короткому плечі (від фр. petit - малий), а
q
          у довгому плечі хромосоми
21.3
   число, яке йде далі вказує на розташування безпосередньо на плечі: смужка 2, секція 1, підсмужка 3.
 
  Смужки добре видно під мікроскопом, якщо використати відповідне забарвлення. Нумерація смужок здійснюється від малих, розташованих поблизу центромери, найближча з яких має номер 1, і до периферії. Звичайні методи мікроскопії не дозволяють бачити секції та підсмужки. Для цього потрібні складніші методи.

<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми