На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

Мейоз
      Мейоз (або редукційний поділ) — особливий вид поділу еукаріотичних клітин, характерний тільки статевим клітинам (не соматичним), унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять з диплоїдного стану в гаплоїдний.

      Мейоз складається з двох послідовних поділів, аналогічних мітотичним (з деякими відмінностями), інтерфаза між якими вкорочена, а у рослинних клітинах може бути взагалі відсутня.
 
      Профази I - профаза першого поділу є дуже складною і складається з 5 стадій:

*      Фаза лептотени або лептонеми - конденсація ДНК з утворенням хромосом у вигляді тонких ниток.
*  Зиготена або зигонема - кон'югація (з'єднання) гомологічних хромосом з утворенням структур, що складаються з двох сполучених хромосом, відомих як тетради або біваленти.
*  Пахітена або пахінема - кросинговер (перехрест), обмін ділянками між гомологічними хромосомами; гомологічні хромосоми залишаються з'єднаними між собою.
*     Діплотена або діплонема - відбувається часткова деконденсація хромосом, при цьому частина геному може працювати, відбуваються процеси транскрипції (утворення РНК), трансляції (синтез білка); гомологічні хромосоми залишаються з'єднаними між собою.
*    Діакінез - ДНК знову максимально конденсується, синтетичні процеси припиняються, розчиняється ядерна оболонка; гомологічні хромосоми залишаються з'єднаними між собою.

       Метафаза I - бівалентні хромосоми вишиковуються уздовж екватора клітини.

      Анафаза I - мікротрубочки скорочуються, біваленти діляться і хромосоми розходяться до полюсів. Важливо відзначити, що через кон'югацію хромосом у зиготені, до полюсів розходяться цілі хромосоми, кожна з яких складається з двох хроматид, а не окремі хроматиди, як при мітозі.

     Тілофаза I - хромосоми деспіралізуются і з'являється ядерна оболонка.

    Другий розподіл мейозу відбувається безпосередньо за першим, без вираженої інтерфази: S-період відсутній, оскільки перед другим поділом не відбувається реплікація ДНК.

      Профаза II - відбувається конденсація хромосом, клітинний центр ділиться і продукти його поділу розходяться до полюсів ядра, руйнується ядерна оболонка, утворюється веретено поділу.

     Метафаза II - унівалентні хромосоми (що складаються з двох хроматид кожна) розташовуються на «екваторі» (на рівній відстані від «полюсів» ядра) в одній площині, утворюючи так звану метафазну пластину.

         Анафаза II - уніваленти діляться і хроматиди розходяться до полюсів.

        Тілофаза II - хромосоми деспіралізуются і з'являється ядерна оболонка.
  
     В результаті з однієї диплоїдної клітини утворюється чотири гаплоїдні клітини. У тих випадках, коли мейоз пов'язаний з гаметогенезом (наприклад, у багатоклітинних тварин), при розвитку яйцеклітин перше і друге ділення мейозу різко нерівномірні. В результаті формується одна гаплоїдна яйцеклітина і два так званих редукційних тільця (абортивні деривати першого і другого поділів).
 


<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми