На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

Трансляція
     Трансляція (у молекулярній біології і генетиці) – це  третій етап біосинтезу білка (частина загального процесу експресії генів). Під час трансляції, РНК (мРНК), яка утворилася під час транскрипції декодується рибосомою для отримання конкретної амінокислотної послідовності або поліпептиду, який пізніше набуває вторинної, третинної та, у деяких випадках, четвертинної структури, що визначають відповідні функції білків.  

     У бактерій, трансляція відбувається в цитоплазмі клітини, де знаходяться великі і малі субодиниці рибосом, які зв'язуються з мРНК. У еукаріотів, трансляція відбувається через мембрану ендоплазматичного ретикулуму підчас процесу, який називається векторний синтез. Рибосоми полегшують декодування, викликаючи зв'язування тРНК з комплементарною послідовністю антикодону цього мРНК. тРНК переносить певні амінокислоти, які в подальшому зв’язуються у поліпептидний ланцюг. Цей процес нагадує процес передачі інформації через телеграф.


<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми